Carti 2017
Gasit 13
«1 2 3

Vademecum: elemente de sintaxă a limbii române: curs practic şi seminar
Marcela Ciortea

Prezentul suport de curs cuprinde activităţi de învăţare pentru un semestru universitar şi se adresează studenţilor filologi şi nefilologi din anul al II-lea, specializările Română-Engleză şi Traducere şi Interpretare. Conţinutul este structurat pe 14 unităţi de învăţare, echivalentul a 14 cursuri practice/ seminarii universitare interactive bazate pe metode de învățământ activ-participative menite să reactiveze cunoștințele-ancoră ale studenților, dar și să pună în discuție problematizarea și rezolvarea de probleme, prin accesarea bibliografiei de specialitate. Fondului teoretic sistematizat i se adaugă 12 teme de portofoliu, adaptate cerințelor cursului, dar și probleme de ortografie și punctuație, un seminar fiind rezervat unei verificări pe parcurs.

  ISBN: 978-606-613-143-8 Seria/Colectia: Filologie ID: 303
Vademecum: limba română pentru învăţători: suport de curs şi seminar
Marcela Ciortea

Scopul lucrării este acela de a asigura instrumentele de bază pentru exprimarea eficientă orală şi scrisă a viitorului profesor pentru învăţământ primar şi preşcolar, atât în interiorul disciplinelor noastre de studiu integrate programului Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, cât şi în interiorul celorlalte discipline universitare şi şcolare.

  ISBN: 978-606-613-144-5 Seria/Colectia: Filologie ID: 278
Vademecum: şapte seminarii de literatură pentru copii
Marcela Ciortea

Prezentul material se adresează, în principal, studenţilor de la Ştiinţele Educaţiei, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, dar poate fi de folos oricui are vreo tangenţă cu literatura, fie ea pentru copii sau nu. Cartea este gândită pentru şapte activităţi de seminar de câte două ore pe grupă, incluzând şi lecturi individuale şi teme pentru acasă. Fiecare din cele şapte capitole este însoţit de o bibliografie cuprinzând atât lucrări teoretice de specialitate, cât şi opere literare de referinţă.

  ISBN: 978-606-613-145-2 Seria/Colectia: Filologie ID: 279