Carti 2016
Gasit 9
«1 2

Perspectives franco-roumaines. L’exemple de George Barițiu
Coralia Telea

Volumul de față reunește studii și articole în care sunt discutate, cu precădere, aspecte ce vizează legăturile culturii franceze cu cea română, manifeste în creațiile unui cărturar transilvănean care a trăit în secolul al XIX-lea, George Barițiu. Sunt semnalate legăturile spațiului transilvan cu cel francez, așa cum sunt ele prezente în presa vremii, în lucrări lexicografice sau istorice. Limba în care sunt scrise articolele (franceza, cu precădere dar și română sau engleză) facilitează consultarea acestora, precum și diseminarea informației în spații culturale mai mult sau mai puțin îndepărtate.

  ISBN: 978-606-613-121-6 Seria/Colectia: Filologie ID: 177
Proceedings of the 12th International Symposium on Geometric Function Theory and Applications, August 25-28, Alba Iulia, Romania. Dedicated to the Memory of Academician Petru T. Mocanu (1931-2016)
Daniel Breaz, Nicoleta Breaz, Ioan-Lucian Popa, (editori)

Volumul, dedicat memoriei academicianului Petru T. Mocanu, adună în paginile sale 13 studii, care au ca numitor comun teoria geometrică a funcțiilor și aplicațiile sale, prezentate în cadrul conferinţei "International Symposium on Geometric Function Theory and Applications". Dintre autorii textelor, îi amintim pe: Adriana Oprea, Daniel Breaz, Dorin Wainberg, Mihaela Aldea, Hari M. Srivastava, Melike Aydogan, Nguyen Van Tuan, Petrică Dinu, Roberta Bucur.

  ISBN: 978-606-613-129-2 Seria/Colectia: Matematică-informatică ID: 182
Rolul novator al controlului de gestiune în înţelegerea dimensiunii financiare a performanţei în cadrul sistemului sanitar public din România
Alina Puţan

Lucrarea este rezultatul unei cercetări doctorale, se adresează specialiştilor şi studenţilor din domeniul Contabilitate şi Finanţe, nivel de studiu licenţă şi master şi abordează rolul contabilităţii şi controlului de gestiune în medii specifice, respectiv unităţile spitaliceşti.

  ISBN: 978-606-613-116-2 Seria/Colectia: Ştiinţe economice ID: 181
Smart Technologies for Electronic Engineering. SATEE - 2016
Gheorghe Marc, Constantin Huţanu, Mihaela Ciortea, (editori)

Volumulul, îngrijit de Gheorghe Marc, Constantin Huţanu şi Mihaela Ciortea, abordează aplicaţii şi studii de caz, inteligente, din principalele domenii de activitate ale ingineriei electronice. Studiile de caz se bazează pe experimente, modele, analize de specialitate.

  ISBN: 978-606-613-128-5 Seria/Colectia: Ştiinţe inginereşti ID: 183